NutriM 60 paket

NutriM junior

Paket NutriM 60 je dizajniran tako da pruži sve što Vam je potrebno za dugoročnu i održivu potrebu.

NutriM Uvođenje nemlečne ishrane kod beba​

Uvođenje nemlečne ishrane kod beba

USKORO

NutriM 60 junior

Izrada jelovnika za vrtiće, predškolske ustanove i škole

U sklopu Nutrim Junior koncepta postoji i ponuda za izradu planova ishrane prilagođenih vrtićima, predškolskim ustanovama i školama.

Call Now Button